Over ons

Mike Hoose & Bas Roodbergen

Stichting Schone Straat & Groene Buurt. Het project KinderWijkTeam sluit naadloos aan bij de doelstellingen van deze stichting. In 2016 heeft de Stichting een subsidie gehad om zich te richten op het ondersteunen van kwetsbare bewoners uit de samenleving. Door de toekenning van deze subsidie heeft de stichting zich in het afgelopen jaar goed kunnen profileren. Inmiddels is de aanbesteding voor het Perceel Activerend Werk van de Gemeente Arnhem toegekend en zijn we een erkende zorgaanbieder. Inmiddels zijn er drie cliënten werkzaam en begeleiden we drie bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt die geen indicatie voor dagbesteding hebben maar desondanks toch een veilige plek bij ons aangeboden krijgen.

Missie & Visie

Kern van onze visie is ‘zelf doen’ en ‘samen doen’. Met onze activiteiten zorgen we ervoor dat bewoners zich verbonden voelen met hun buurt en met elkaar, doordat zij zich samen inzetten om hun leefomgeving groener en schoner te maken. Zo organiseren we bijvoorbeeld tuindagen met buurtbewoners.

Wij helpen bewoners om deze activiteiten zelf uit te voeren, op zo’n manier dat ze dit op termijn zelfstandig of met minimale ondersteuning kunnen uitvoeren en herhalen. Onze activiteiten voeren we altijd uit in samenwerking met relevante organisaties en personen, zodat we onderlinge relaties en het netwerk in de wijk versterken.