Welkom!

Het initiatief ‘Schone straat & Groene buurt’ wil dat bewoners van Arnhemse aandachtswijken zich eigenaar gaan voelen van hun eigen straat of buurt. Door samen met hen laagdrempelige activiteit en te organiseren, willen wij bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt en de zelfredzaamheid van deze bewoners. Onder zelfredzaam verstaan wij dat bewoners in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Ze maken actief deel uit van de samenleving en weten zo nodig de instanties om hen heen te vinden en te bereiken.

Kern van onze visie is ‘zelf doen’ en ‘samen doen’. Lees meer…

Wij werken samen met